SLACKlive

Publikuj na Slacklive!


Slack Zdar!

Jelikož se nám slacklajnová komunita utěšeně rozrůstá, myslím si, že je na čase dát prostor Vám všem, kdo máte chuť podílet se na tvorbě obsahu těchto stránek. Takže, kdo máte pocit, že máte co říct, ať už pár větama pod několika fotkama, nebo prózou románem laděnou, či poezii lajnou předenou, sem s tím!
A jak že na to?

Jednoduše! Prostě ve Wordu sesmol článek i s fotkama, pod ně popisek, popřípadě autora a pošli ho na mejl.
Fotky: Pokud je to možný, uprav velikost: U fotek na ležato - šířka i s rámečkem 600 pix. Na stojato - šířka i s rámečkem 400 pix. To proto, abych se s tím nemusel zdržovat a tím rychleji se mohl článek objevit.

Posílat můžete taky fotky do "fotolive" . Tady opět prosím- pokud možno upravit-(doostřit, oříznout, orámovat a tak...) velikost 330 pix na šířku. Do "fotolive" dáváme pouze foto na stojato. Pokud nejsi autor fotek co posíláš, zajisti souhlas autora ke zveřejnění.

K fotce (fotkám) připiš jméno autora, název popřípadě komentář, místo atd. Prostě co by se mělo pod fotkou objevit. Kreativitě se meze nekladou, ale žádný velký rozepisování!( pokud to teda není nutný...)

Adresa je:

receteam@slacklive.cz

As our community of slackline is growing successfully it is about a time to give a space to all of you who would like to be involved in the build-up of the web content. If you feel like sharing anything interesting, depends on you whether the post is composed of few photos with a commentary of few sentences or if it is a novel with a touch of a soap opera or a poetry, in any case you are warmly welcome. And how to make it real?


Simply! Just write up an artical using MS Word, add some photos with a commentary, eventually with an author, and email it.
Photos: If possible edit the size – photos of a horizontal type: the width including the frame 600px, photos of a vertical type: 400px. All of this is just to ease the pain of reediting your work and to speed up the publishing.

You can send photos to a fotolive section as well. And as was already mentioned if possible edit them, this time to a width of 330px, crop them, sharpen them, frame them...all up to you. Just remember the pictures suitable for „fotolive“ must be of a vertical type. And at last but not at least if you are not the author of the photo make sure you have a permission to publish.
To a photo (photos) add an author’s name, title, place, eventually a commentary... Simply everything that should be shown with the photo (photos). Your creativity is unlimited but keep in mind that „less is more“, if possible..

The e-mail address is:

receteam@slacklive.cz  • HOME